دوره آموزش سرمایه گذاری و ترید در ارز های دیجیتال (دوره حضوری)

در این دوره تمامی مباحث تکنیکالی به صورت کامل آموزش داده میشود و شما میتوانید به راحتی در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید .این دوره شامل دوره پشتیبانی و رفع اشکال سه ماهه است .