آموزش حضوری گیمیفیکیشن و بازیکاری در شیراز

  • آموزش حضوری گیمیفیکیشن و بازیکاری در شیراز

  • گیمیفیکیشن،کاربرد و اصول آن
  • مزایا و اجرای بازی کاری فروش
  • معرفی معتبرترین چارچوب Gamification
  • آموزش تکنیک‌های گیمیفیکیشن
  • نقشه راه طراحی گیمیفیکیشن در 4 مرحله