آموزش حضوری ایمیل مارکتینگ حرفه ای در شیراز

  • آموزش حضوری ایمیل مارکتینگ حرفه ای در شیراز

  • استفاده از ایمیل مارکتینگ و اصطلاحات تخصصی ایمیل مارگتینگ
  • روش های ارسال ایمیل
  • معرفی پنل میلرلایت
  • ساخت صفحات فرود
  • جمع آوری ایمیل و ایجاد کمپین