دوره جامع آموزش گوگل ادز

  • درک امتیاز کیفیت و سیستم حراج ادوردز
  • اهداف کمپین های ادوردز
  • ایجاد حساب گوگل ادوردز
  • تحقیق کلمات کلیدی با ابزار Keyword planner
  • تعیین بودجه کمپین
  • بهینه سازی کمپین های تبلغاتی
  • اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه و جلوگیری از هدر رفتن پول
  • تنظیم گوگل آنالیتیکس برای رهگیری تبدیلایجاد کمپین بازاریابی مجدد
  • آشنایی با قوانین و چارچوب های گوگل ادز
  • آشنایی با ساختار پنل گوگل ادز