دوره آموزش حضوری طراحی و راه اندازی کمپین تبلیغاتی در شیراز

 • استراتژی تبلیغات آنلاین
 • بودجه های تبلیغاتی
 • تبلیغ نویسی یا کپی رایتینگ
 • متریک ها و سنجه ها و روشهای بهبود نرخ تبدیل
 • طراحی کمپین با بهترین نرخ تبدیل
 • افزایش فروش
 • برون سپاری تبلیغات
 • راه اندازی کمپین دیجیتال
 • محاسبه بودجه برای کمپین تبلیغاتی
 • پرسونای مخاطب
 • ساخت لینک های UTM کمپین