دوره جامع آموزش حضوری بازاریابی محتوا و تولید محتوای تخصصی در شیراز

  • دوره جامع آموزش حضوری بازاریابی محتوا و تولید محتوای تخصصی در شیراز

  • مفاهیم و روان‌شناسی مخاطبان برای تولید محتوا
  • مهارت نوشتن مقاله‌
  • مهارت تحقیق کلمات کلیدی
  • مهارت قصه‌گویی در نگارش محتوا
  • جستجوی تصاویر و ویرایش آن‌ها برای مقاله
  • بهینه‌سازی محتوا برای مخاطبان و موتورهای جستجو
  • تمرین‌هایی برای پرورش خلاقیت در نوشتن
  • نحوۀ توزیع و ترویج محتوا